LÄMMIN KIITOS KAIKILLE ÄÄNESTÄJILLENI JA TUKIJOILLENI !

MISTÄ ALUEVAALEISSA ON KYSYMYS?

Lue lisää tästä.

Lue myös lisää ajatuksiani YLE:n ja Keskisuomalaisen vaalikonevastauksista.

HYVINVOINTIA KESKI-SUOMEEN1. LAADUKKAISTA PALVELUISTA

Keski-Suomen hyvinvointialueen järjestäessä tai hankkiessa palveluita tulee laadun olla etusijalla. Huonoista palveluista ei kannata maksaa, se on rahan ja resurssien tuhlausta. Huonolaatuisilla palveluilla emme pääse haluttuun lopputulokseen ja pahoinvointi kasvaa. Laatukriteerinä on myös että palvelut tulee olla saatavilla ja saavutettavissa koko hyvinvointialueella.

2. OSAAVASTA JA KOKENEESTA HALLINNOSTA
Hyvinvointialue on uusi organisaatio, jonka toimivuudesta vastaa näissä vaaleissa valituiksi tulevat aluevaltuutetut. On tärkeää, että valittavilla henkilöillä on kokemusta ja verkostoja organisaation rakentamisen tueksi. Valituiksi tulevilla päättäjillä tulisi olla myös kokemusta sosiaali- ja terveyspalveluiden, sekä palo- ja pelastustoimen hallinnosta. Sitä pystyn tarjoamaan kokeneena poliittisena päättäjänä.

3. LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDESTÄ
Lasten hyvinvointi on varmistettava jo äitiysneuvolasta lähtien, jolloin perheet saavat tukea vanhemmuuteen sitä tarvitessaan. Mikäli ennaltaehkäisevät palvelut eivät kuitenkaan riitä ja lapsi tai nuori kokee mielenterveysongelmia, on hoitoon päästävä nopeasti ja matalalla kynnyksellä. Pahetessaan ongelmat aiheuttavat inhimillistä kärsimystä ja ylimääräisiä kustannuksia kaikille veronmaksajille. Hyvinvointi on arvokkainta mitä meillä on, siksi siihen kannattaa sijoittaa nyt.

4. IKÄÄNTYVIEN HOIVASTA
Välttääksemme kalliit laitoshoidot ja erikoissairaanhoidon kustannukset, meidän on pystyttävä tarjoamaan kaiken ikäisille hyvinvointialueen ihmisille inhimilliset olosuhteet eri elämänvaiheissa ennaltaehkäisevillä palveluilla. Jos kotona asumiseen tarvitaan tukea tai kotona asuminen ei ole enää kunnon vuoksi mahdollista, niin ikääntyneiden hoivapalveluiden ja niiden resurssien tulee aidosti vastata tarpeeseen.

5., vaan ei todellakaan vähäisin
TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖOLOSUHTEISTA JA RESURSSIEN RIITTÄVYYDESTÄ
Hyvinvointialueen tärkein tarve on osaava työvoima, sitä Keski-Suomen hyvinvointialueen pitää pystyä rekrytoimaan kovassa kansallisessa kilpailussa. Jotta saamme parhaat osaajat meidän täytyy pystyä tarjoamaan parhaat työolosuhteet ja riittävä määrä henkilöstöä palveluiden sujuvuuden takaamiseksi.