Työttömyysturvaa uudistetaan valheellisin tiedoin osa II

Työttömyysturvaa uudistetaan valheellisin tiedoin osa II

Edellisestä blogistani nousi hyvää keskustelua siitä, miten työttömyysturvan rahoitus oikeastaan toteutetaan Suomessa. Kiitän kaikkia keskustelijoita hyvistä huomioista.

On totta, että vain 5,5% ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta rahoitetaan työttömyyskassojen jäsenmaksuista. Loppu rahoitus tulee työntekijöiden ja työnantajien maksamista työttömyysvakuutusmaksuista sekä valtion verovaroista. Veroja maksavat tuloistaan kaikki täysi-ikäiset Suomen kansalaiset, joten sitä kautta työttömyysturvaa rahoitetaan muidenkin kuin palkansaajien ja työnantajien osalta. Kassojen jäsenet rahoittavat kuitenkin kaikkia kolmea kanavaa maksamalla kassan jäsenmaksua, työttömyysvakuutusmaksua ja veroja.

Kuten aiemmassa blogissani totesin, Työttömyysvakuutusrahasto (TVR) tilittää Kelalle 250 miljoonaa euroa ensi vuonna kassoihin kuulumattomien työntekijöiden työttömyysturvaa. Tätäkään ei kukaan keskustelijoista kiistänyt.

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 47/2018, ”Kohti vakuuttavampaa ansioturvaa, arvio ansiosidonnaisen työttömyysturvan kehittämismahdollisuuksista” laatijana on toiminut Mauri Kotamäki. Tähän raporttiin vedoten SY:n toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen ja Sinisten puheenjohtaja Sampo Terho vaativat suureen ääneen ansiosidonnaisen työttömyysturvan laajentamista koskemaan myös palkansaajia, jotka eivät kuulu työttömyyskassoihin ja maksatuksen siirtämistä Kelaan.

Vaan mitä raportti pitääkään sisällään? Sivulla 23-24 todetaan seuraavaa:

”On huomionarvoista, että TVR tilittää osan palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun tuotosta Kelalle peruspäivärahan rahoitukseen. Yksilön kannalta edellä mainitut siirrot ovat kuitenkin merkityksettömiä. Sekä vakuuttamaton henkilö että hänen työnantajansa maksavat työttömyysvakuutusmaksun, jota ei palauteta henkilölle itselleen tai hänen työnantajalleen. Myöskään rahoitusosuuden kohdentaminen peruspäivärahaan ei ole olennaista; valtio voi käyttää kyseisen rahamäärän verran enemmän johonkin muuhun kohteeseen (vaihtoehtoiskustannus), jolloin rahoitusosuuden siirto hyödyttää kaikkia kansalaisia samalla tavalla.”

Toisin sanoen, TVR tilittää Kelalle osuuden joka pitäisi korvamerkitä työttömyysturvan tasaamiseksi työttömyyskassoihin kuulumattomille työntekijöille, mutta se alistetaankin valtion (poliittisen päätöksenteon) kohdennettavaksi muihin tukimuotoihin. Näin saadaan ero ansiosidonnaisen työttömyysturvan ja Kelan maksaman peruspäivärahan välillä näyttämään todella rumalta.

Artikkelikuvassa on oikeastaan kuvattu oleelliset erot, jossa ratkaisevaa on viimeisessä sarakkeessa olevat tulot asumistuen ja toimeentulotuen maksatuksen jälkeen. Oletuksena on yksin asuva palkansaaja, jonka vuositulo on 24 000 euroa; kassan jäsenmaksu on 120 € vuodessa; henkilö asuu Helsingissä vuokralla (750 €/kk). Työnantajan ennakoitu keskimääräinen vakuutusmaksu on 1,91 % (Lähde: TVR).

Ero on huikeat 2€/kk kassaan kuuluvan työttömän hyväksi, mutta kassaan kuuluva palkansaaja sen sijaan häviää 7€/kk!

Oikeudenmukaista?

Jukka Hämäläinen

Linja-autonkuljettaja, pääluottamusmies ja Jyväskylän kaupunginvaltuuston puheenjohtaja.

Vastaa

RSS
Follow by Email