TYÖKOKEILIJOIDEN HYVÄKSIKÄYTÖLLE PITÄÄ TULLA LOPPU!

TYÖKOKEILIJOIDEN HYVÄKSIKÄYTÖLLE PITÄÄ TULLA LOPPU!

Tuoreen selvityksen mukaan Suomessa työskentelee yli puoli miljoonaa ihmistä ilman palkkaa erilaisissa työkokeiluissa, harjotteluissa ja kuntouttavassa työtoiminnassa. Näillä nimikkeillä ja verukkeilla palkattoman työvoiman kikkailu on räjähtänyt käsiin.  Kuten kirjoituksesta käy esille, ilmaista työvoimaa käyttävät isot yritykset, joilla on palkanmaksukykyä ja tarvetta työvoimalle. Työkokeilijoille on sanottu myös suoraan työkokeilun jälkeen, ettei edes osaa palkasta haluta maksaa, koska saatavilla on ilmaista työvoimaa

Tälle hyväksikäytölle on laitettava piste. Järjestelmä ei toimi, sillä se on alunperin tehty tukemaan vaikeasti työllistyvien pääsemistä kiinni työelämään.  Nyt systeemi toimii ilmaisen työvoiman kierrätyskeskuksena ja hävittää koko ajan palkkatyötä.

Vastalääkkeeksi tähän pitää säätää laki, joka rajaa ilmaisen työkokeilun ja harjoittelun.

1. Työkokeilu saa kestää ainoastaan 3 kuukautta, jonka jälkeen työnantaja sitoutuu palkkaamaan työkokeilijan enintään 3 kuukaudeksi palkalliseen työharjoitteluun alan työehtosopimuksen mukaisen harjoittelijan palkalla. Puolessa vuodessa kyllä selviää, onko työkokeiluun tuleva kykenevä palkkatyöhön.

2. Mikäli työkokeilu/harjoittelu keskeytyy tai se ei johda työsopimukseen työnantajasta johtuvasta tekijästä, työnantaja ei voi palkata uutta työkokeilijaa seuraavaan kahteen vuoteen.

3. 1-5 henkeä kokoaikaisesti työllistävä yritys voi ottaa ainoastaan yhden työkokeilijan kerrallaan. 6-20 henkeä työllistävä yritys 2 työkokeilijaa kerrallaan, 21-60 henkeä työllistävä yritys 3 työkokeilijaa kerrallaan 60-200 henkeä työllistävä yritys 4 työkokeilijaa ja yli 200 henkeä työllistävä yritys enintään 8 työkokeilijaa. Jokainen kohdan 2 mukaisesti keskeytynyt työkokeilu/harjoittelu johtaa kohdan kaksi mukaiseen työnantajan karenssiin käyttää työkokeilijoita.

4. Työkokeiluun/harjoitteluun 6 kuukaudeksi osallistunutta henkilöä ei voida osoittaa tämän jälkeen työkokeiluun/harjoitteluun uudestaan.

5. Työkokeilu/harjoittelu on siihen osallistuvalle henkilölle vapaaehtoista ja vaihtoehtoista koville työmarkkinoille työnhakijaksi asettautumiselle.

Tämän viisikohtaisen linjauksen tulisi taata vaikeasti työllistettävälle mahdollisuus kokeilla työelämää reiluin pelisäännöin ja samalla estää työnantajien kikkailu ilmaisella työvoimalla.

Jukka Hämäläinen

Linja-autonkuljettaja, pääluottamusmies ja Jyväskylän kaupunginvaltuuston puheenjohtaja.

Vastaa

RSS
Follow by Email