Hyötyjät ja hyväksikäytetyt

Hyötyjät ja hyväksikäytetyt

Taloustieteen professori Matti Viren kysyy, mihin helvettiin olemme menossa? Kysymys on suomalaisen yhteiskunnan nettomaksajista, joita hänen mukaansa on vain kahteen ylimpään tulodesiiliin kuuluvat henkilöt. Siis vain yli 58 000€/ vuodessa tienaavat henkilöt pystyvät tuottamaan enemmän kuin tienaavat.

Tämä tilasto todistaa oikeastaan vain sen, että Suomi on alle 58 000€/ vuodessa tienaaville aivan liian kallis asua ja että työllään ei elä ilman tulonsiirtoja. Toimeentulon takaava työ on yhä harvemman herkkua ja epävarmat, pätkittäiset halpatyöt ovat yhä useamman kohtalo työttömyyden sekä ilmaistyön lisäksi. Voidaan siis aiheellisesti kysyä, pitäisikö tuottavaa palkkatyötä jotenkin jakaa vai onko meidän tehtävä pysyvä asennemuutos siihen suuntaan, että työ ei olekaan enää kytketty ihmisarvoisen elämän takaavaan toimeentuloon? Että verovaroin maksetut tulonsiirrot ovatkin osa tulevaisuuden yhteiskuntaa ja tämä rahoitetaan verottamalla yhä enemmän tuottavutta työn sijaan?

Joka tapauksessa meillä on ratkaistavana rajusti lisääntyvät pienituloisuuden ja köyhyyden tuomat ongelmat. Tilastokeskuksen mukaan pienituloisessa kotitaloudessa elävien suomalaisten määrä kasvoi vuodesta 2016 vuoteen 2017 yli 30 000 ihmisellä. Samaan aikaan leipäjonot kasvoivat pelkästään Helsingin Myllypurossa yli 100 000 ihmisellä.

Yli 4000 ihmistä löysi jostain sen verran voimavaroja, että vastasivat Helsingin Sanomien kyselyyn ja kertoivat siitä, miten köyhyys on ajanut heidät kuilun partaalle. Köyhyys tuo mukanaan mielenterveys- ja päihdeongelmat, sairaudet sekä syrjäytymisen tai toisaalta nämä tekijät aiheuttavat köyhyyden. Moni näistä ihmisistä ei enää jaksaisi elää, ellei heillä olisi joku läheinen huollettavanaan tai vaihtoehtoisesti pitäisi heistä jollain tavalla huolta. Usein nuo läheiset ovat itsekin samassa tilanteessa. Tulee miettineeksi samalla, kuinka moni ei enää jaksa vastailla tällaisiin kyselyihin ja kertoa ehkäpä vielä vakavammasta tilanteestaan?

Näiden järkyttävien kertomusten myötä meidän tulisi vihdoin havahtua siihen tosiasiaan, että 7 rikkainta suomalaista omistaa saman verran omaisuutta kuin 40 % kaikista pienituloisimmista suomalaisista. Onko siis ihme että liian moni elää tulonsiirtojen varassa. Tulonsiirtojen, joilla kaikki eivät edes tule toimeen. Tästä voidaan päätellä, että professori Virenin ajatus siitä että toiset hyötyvät toisten tekemästä tuottavuudesta voidaan yhtä hyvin kääntää niin päin, että nämä tuottavuuden tekevät henkilöt ovat hyötyneet mittavasti köyhien kurjuudesta ja riittämättömästä toimeentulosta. Jokaiselle pitäisi kuitenkin hyvinvointivaltiossa pystyä takaamaan ihmisarvoinen elämä oikeudenmukaisen verotuksen kautta.

Samalla voidaan yhtyä Virenin kysymykseen hieman mukaillen; mihin helvettiin suomalaiset köyhät ovat menossa?

Jukka Hämäläinen

Linja-autonkuljettaja, pääluottamusmies ja Jyväskylän kaupunginvaltuuston puheenjohtaja.

Vastaa

RSS
Follow by Email