PALKANSAAJIEN ASEMAA ON PARANNETTAVA

Nykyinen hallitus on poikennut poliittiselta polulta ja ryhtynyt työnantajien ja yrittäjien etujärjestöksi. Tämä on tarkoittanut käytännössä sitä, että ammattiyhdistysliikettä vastaan on hyökätty Suomen mittakaavassa ennen näkemättömällä tavalla. Työntekijöiden sopimusoikeutta on pyritty heikentämään lainsäädännöllä. Kaikkien palkansaajien, siis nykyisten, tulevien (opiskelijoiden, työttömien) ja entisten (eläkeläisten) etuja on leikattu, samalla kun hyvätuloisille on jaettu verohelpotuksia. Näillä toimilla on lisätty yhteiskuntamme eriarvoisuutta tulo- ja varallisuuserojen kasvaessa. Tähän on saatava muutos. Verotusta pitää oikeudenmukaistaa ja pienimpiin tulonsiirtoihin sekä eläkkeisiin tehdä tasokorotus. Työttömyysturvaa leikkaava aktiivimalli on purettava

LASTEN JA NUORTEN HARRASTUSTAKUU

Nykyisellään lapset ja nuoret joutuvat eriarvoiseen asemaan monella tapaa. Vakavimpia ongelmia on vähävaraisten perheiden lasten harrastusmahdollisuuksien puute taloudellisista syistä. Lapsille ja nuorille on tärkeää, että he voivat kokea onnistumisia ja yhteisöllisyyttä sellaisen harrastuksen parissa, jonka he kokevat omakseen. Se ei saa olla kiinni varallisuudesta. Siksi lapsille ja nuorille on taattava harrastustakuulla resurssit ja mahdollisuudet sellaiseen harrastukseen, jonka parissa itsetunto ja oma arvostus kasvavat. Tämä on tehokas tapa yhdessä tasokkaan koulutuksen kanssa ehkäistä syrjäytymistä ja luoda kaikille tasavertaisemmat mahdollisuudet onnistua elämänpolullaan.

KESKI-SUOMEN LIIKENNEVERKOSTO KUNTOON

Keski-Suomen tieverkko on pahoin rapautunut ja se ei vastaa maakuntamme elinkeinoelämän tarpeita. Esimerkiksi Äänekosken biotuotetehtaan kaltaiset suuret teollisuuslaitokset vaativat tehokkaasti toimiakseen kunnollisen liikenneinfran. Tuotteiden saamiseksi maailmalle on niiden kuljettamiseen oltava asianmukaisessa kunnossa oleva tie- ja rautatieverkosto. Samoin pitää olla myös alemman tieverkoston, jotta raaka-aine saadaan metsästä tehtaisiin. Myös toimiva joukkoliikenne on elinehto, jotta ihmiset voivat käydä töissä ja opiskella pidemmänkin matkan päästä.